Freud's personality model

Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Skal du finde ud af, hvorfor mennesket handler som det gør, er Freuds personlighedsmodel en oplagt model at benytte. I litteraturen kan modellen også gøre sig nyttig.

Hvem var Freud?

Freud var en østrigsk læge som blev født i år 1856 og døde i år 1939. Han blev kendt som skaberen af psykoanalysen og personlighedsmodellen. Han anses for værende en af 1900-tallets mest indflydelsesrige tænkere og filosoffer.

Han blev født i en jødisk familie i Freiberg i Østrig og læste medicin på Wien Universitet med fokus på neurologi. En neurolog har speciale i hjernen, hvilket har rettet Freuds opmærksomhed hen på psyken og psykiske lidelser.

Psykoanalysen

Freuds Psykoanalyse bruges til at forklare, hvordan mennesket agerer i forskellige situationer. Det er en teori over, hvordan vi som mennesker handler, og hvad vi handler ud fra. Freud mener, at mange af vores handlinger bliver foretaget ubevidst. Eksempelvis er vores følelser noget ubevidst, som ifølge Freud er med til at styre vores handlinger.

Brug psykoanalysen i litteraturen

Freuds psykoanalyse bliver også brugt som en litterær analyse til tekster. Det vil derfor ikke være helt unaturligt, hvis du støder på Freuds psykoanalyse i danskfaget. Ved at bruge Freuds psykoanalyse på en tekst, kan du få en dybere forståelse af hovedpersonens tanker og handlinger.

Personlighedsmodellen

Personlighedsmodellen er en del af Freuds psykoanalyse. Der er flere dele til Freuds personlighedsmodel. Den bliver nemlig delt op i tre lag: overjeget, idet og jeget. Overjeget er der hvor opdragelse, samvittighed og tilpasningsevne ligger. Det styres ikke af vores følelser, men af de idealer, som ligger i samfundet. Idet er også kendt som ”underjeget”, og det er heri, at vores drifter ligger. Til sidst er der jeget, som hele tiden ligger og veksler mellem at blive styret af overjeget og idet. I jeget ligger vores fornuft og logik.