Denne artikel er baseret på et kommercielt samarbejde og artiklen er betalt for af den eller de virksomheder, der linkes til.

Et misbrug rammer hvert år flere tusinde danskere og det er vigtigt at få professionel hjælp så snart misbruget opdages. Et misbrug kan opstå på mange forskellige måder og for rigtig mange begynder det allerede i en tidlig alder. Alt for mange danske børn vokser op i familier med misbrug af enten alkohol, stoffer, hash eller medicin og det kan få alvorlige konsekvenser for disse børn hvis ikke familien og misbrugeren får professionel hjælp gennem misbrugsbehandling, så tidligt som muligt. Faktisk viser de seneste tal at ca. 122.000 danske børn hvert år vokser op i en familie med alkoholmisbrug.

  • Børnene får meget lidt eller ingen opmærksomhed, fordi alle er optaget af at håndtere alkoholproblemet.
  • Børn oplever mange svigt, da alkoholproblemet styrer familien. Børn glemmes eller deres behov tilsidesættes.
  • Der er til tider fysisk vold og trusler om vold. Der kan være psykisk vold (f.eks. gentagende verbale krænkelser, systematisk fornedring, vedvarende overdrevet kontrol af adfærd, gentagende ydmygelser).
  • Tilstanden i familien ændrer sig hele tiden, afhængigt af om den drikkende er fuld eller ædru. Begge tilstande og skiftene mellem de to tilstande er belastende.
  • Familiens almindelige rutiner omkring f.eks. madlavning, vask, skolehentning, sengetider, afholdelse af højtider bliver i perioder ikke overholdt
  • Familiemedlemmer vil ikke se problemerne omkring alkohol i øjnene.  Der tales derfor ikke om problemerne, hverken indadtil med søskende og forældrene imellem, eller udadtil med andre familiemedlemmer, venner eller andre voksne.
  • Der er andre psykiske problemer ud over alkoholproblemer. Forældrene er f.eks. deprimerede.
  • Børnene overtager det ansvar i familien, som den/de drikkende forældre er holdt op med at tage.
  • Familiesituationen er meget krævende og derfor bliver familiemedlemmerne stressede, frustrerede og/eller opgivende og passive.

Professionel misbrugsbehandling

Det gælder om at få professionel misbrugsbehandling i form af terapi, samtaler, grupper og et personligt behandlingsforløb der giver de bedste muligheder til et liv uden misbrug. I langt de fleste tilfælde vil en ambulant misbrugsbehandling være det bedste valg. At en misbrugsbehandling er ambulant, betyder at man fortsat bor hjemme, samtidig med at man modtager behandling. Det at man kan blive boende hjemme i vante omgivelser, sammen med familien og fortsat passe sit arbejde har en stor positiv effekt på behandlingsprognosen. Se her hvor man kan få misbrugsbehandling udenfor normal arbejdstid.

Privat misbrugsbehandling

A misbrugsbehandling er et privat behandlingssted og det kan have mange fordele med sig. Den ene er at du kan få behandling og hjælp udenfor normal arbejdstid og at det samtidig er et meget intensivt behandlingsforløb, som giver nogle af de absolut bedste muligheder for at komme fri fra sit misbrug. Dertil er der også hjælp til hele familien i form af rådgivning og familiesamtaler. Det gælder om at finde det rigtige sted, så man forhåbentligt kommer fri af sit misbrug ved første behandling.